Pseudomicippe okamotoi

Author: Sakai, 1938
Family: Majidae
Synonyms: Zewa okamotoi
WoRMS: URL