Paraentomonyx depressus

Author: Sakai, 1974
Family: Majidae
Synonyms: Entomonyx depressus
WoRMS: URL